Προσφορς Superfast 2012

10% οικογενειακ κπτωση!

Για 3 4 επιβτες σε καμπνα + αυτοκνητο
 
Ισχει για οικογνειες με 3 4 μλη που ταξιδεουν σε καμπνα A3/AB3 AA4/AB4 με χωρς χημα.
λοι οι επιβτες ταξιδεουν με να εισιτριο.
Ισχει για επιβτες και οχματα (λες οι κατηγορες).
Δεν ισχει στις επιβαρνσεις για "PURE CABIN", "καμπνα για κατοικδια" και για χρους φλαξης κατοικιδων.
λες οι εκπτσεις δεν συναθροζονται και μνο μα απ αυτς (η μεγαλτερη) ισχει κθε φορ (εκτς απ την κπτωση Early Booking). Οι εκπτσεις δεν ισχουν στην επιβρυνση καυσμων, στα ξοδα μεταφορς κατοικιδων και στα εκδρομικ πακτα.

20% κπτωση για καθσματα αεροπορικο τπου!

Για πνω απ 4 επιβτες + αυτοκνητο

Ισχει για 4 επιβτες και νω που ταξιδεουν σε καθσματα αεροπορικο τπου  και να αυτοκνητο μχρι 6 μτρα μκος και 2 μτρα ψος.
λοι οι επιβτες ταξιδεουν με να εισιτριο.
Δεν ισχει για τις κρατσεις Camping on Board.
λες οι εκπτσεις δεν συναθροζονται και μνο μα απ αυτς (η μεγαλτερη) ισχει κθε φορ (εκτς απ την κπτωση Early Booking). Οι εκπτσεις δεν ισχουν στην επιβρυνση καυσμων, στα ξοδα μεταφορς κατοικιδων και στα εκδρομικ πακτα.


20% κπτωση για κατστρωμα!
 

Για πνω απ 4 επιβτες + αυτοκνητο
 

Ισχει για 4 επιβτες και νω που ταξιδεουν στο κατστρωμα και να αυτοκνητο μχρι 6 μτρα μκος και 2 μτρα ψος.
λοι οι επιβτες ταξιδεουν με να εισιτριο.
Δεν ισχει για τις κρατσεις Camping on Board.
λες οι εκπτσεις δεν συναθροζονται και μνο μα απ αυτς (η μεγαλτερη) ισχει κθε φορ (εκτς απ την κπτωση Early Booking). Οι εκπτσεις δεν ισχουν στην επιβρυνση καυσμων, στα ξοδα μεταφορς κατοικιδων και στα εκδρομικ πακτα.

 50% κπτωση παιδιν!
 
Tα παιδι κτω των 4 ετν πληρνουν 5,50 ναλο αν διαδρομ, εφσον δεν καταλαμβνουν κρεβτι / κθισμα αεροπορικο τπου. Εν καταλαμβνουν κρεβτι / κθισμα αεροπορικο τπου, πληρνουν το 50% του επιλεγμνου ναλου. Παιδι απ 4 - 12 ετν χουν κπτωση 50% στον επιλεγμνο ναλο. Tα παιδι που ταξιδεουν σε καμπνες πρπει να συνοδεονται απ ενλικο που πληρνει τον αντστοιχο πλρη ναλο

λες οι εκπτσεις/προσφορς δεν συναθροζονται και μνο μα απ αυτς (η μεγαλτερη) ισχει κθε φορ. Οι εκπτσεις δεν ισχουν στην επιβρυνση καυσμων.

 10% κπτωση στα εισιτρια της Blue Star Ferries!
 
  • Ισχει μνο για δρομολγια εντς Ελλδας.
  • Ισχει μνο για εισιτριο απλς μετβασης
  • Ισχει σε συνδυασμ με να ταξδι της Superfast Ferries.
  • Ισχει για επιβτες και οχματα (λες οι κατηγορες).
  • Τα εισιτρια της Superfast Ferries, καθς και της Blue Star Ferries πρπει να εκδοθον ταυτχρονα.

 20% κπτωση εφβων - νων!
 
Στους επιβτες 13-25 ετν παρχεται κπτωση 20%.

Στους κατχους κρτας ISIC (International Student Identity Card) παρχεται κπτωση 20%.

 10% κπτωση ενηλκων νω των 60!
 
Στους επιβτες που χουν συμπληρσει το 60ο τος της ηλικας τους, παρχεται κπτωση 10%.

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Γραμμ Ανκνας
Στα πλασια αντιμετπισης της συνεχος αξησης της τιμς των καυσμων, η ANEK - SUPERFAST, εφαρμζει επιβρυνση καυσμων 15.00 αν διαδρομ, αν επιβτη (εκτς παιδιν ως 4 ετν) και αν χημα. Λγω των συχνν μεταβολν της τιμς του πετρελαου, η ANEK - SUPERFAST διατηρε το δικαωμα προσαρμογς της επιβρυνσης καυσμου, ταν αυτ κριθε αναγκαο.

Γραμμ Μπρι
Στα πλασια αντιμετπισης της συνεχος αξησης της τιμς των καυσμων, η SUPERFAST FERRIES, εφαρμζει επιβρυνση καυσμων 5.00 αν διαδρομ, αν επιβτη (εκτς παιδιν ως 4 ετν) και αν χημα. Λγω των συχνν μεταβολν της τιμς του πετρελαου, η SUPERFAST FERRIES διατηρε το δικαωμα προσαρμογς της επιβρυνσης καυσμου, ταν αυτ κριθε αναγκαο.
Λγω της συνεχμενης αυξομεωσης στην τιμ του πετρελαου, η Superfast Ferries διατηρε το δικαωμα εφαρμογς προσαρμογς του επναυλου καυσμων σε τακτ χρονικ διαστματα.

Top