Προσφορές Superfast 2012

10% οικογενειακή έκπτωση!

Για 3 ή 4 επιβάτες σε καμπίνα + αυτοκίνητο
 
Ισχύει για οικογένειες με 3 ή 4 μέλη που ταξιδεύουν σε καμπίνα A3/AB3 ή AA4/AB4 με ή χωρίς όχημα.
Όλοι οι επιβάτες ταξιδεύουν με ένα εισιτήριο.
Ισχύει για επιβάτες και οχήματα (όλες οι κατηγορίες).
Δεν ισχύει στις επιβαρύνσεις για "PURE CABIN", "καμπίνα για κατοικίδια" και για χώρους φύλαξης κατοικιδίων.
Όλες οι εκπτώσεις δεν συναθροίζονται και μόνο μία από αυτές (η μεγαλύτερη) ισχύει κάθε φορά (εκτός από την έκπτωση Early Booking). Οι εκπτώσεις δεν ισχύουν στην επιβάρυνση καυσίμων, στα έξοδα μεταφοράς κατοικιδίων και στα εκδρομικά πακέτα.

20% έκπτωση για καθίσματα αεροπορικού τύπου!

Για πάνω από 4 επιβάτες + αυτοκίνητο

Ισχύει για 4 επιβάτες και άνω που ταξιδεύουν σε καθίσματα αεροπορικού τύπου  και ένα αυτοκίνητο μέχρι 6 μέτρα μήκος και 2 μέτρα ύψος.
Όλοι οι επιβάτες ταξιδεύουν με ένα εισιτήριο.
Δεν ισχύει για τις κρατήσεις Camping on Board.
Όλες οι εκπτώσεις δεν συναθροίζονται και μόνο μία από αυτές (η μεγαλύτερη) ισχύει κάθε φορά (εκτός από την έκπτωση Early Booking). Οι εκπτώσεις δεν ισχύουν στην επιβάρυνση καυσίμων, στα έξοδα μεταφοράς κατοικιδίων και στα εκδρομικά πακέτα.


20% έκπτωση για κατάστρωμα!
 

Για πάνω από 4 επιβάτες + αυτοκίνητο
 

Ισχύει για 4 επιβάτες και άνω που ταξιδεύουν στο κατάστρωμα και ένα αυτοκίνητο μέχρι 6 μέτρα μήκος και 2 μέτρα ύψος.
Όλοι οι επιβάτες ταξιδεύουν με ένα εισιτήριο.
Δεν ισχύει για τις κρατήσεις Camping on Board.
Όλες οι εκπτώσεις δεν συναθροίζονται και μόνο μία από αυτές (η μεγαλύτερη) ισχύει κάθε φορά (εκτός από την έκπτωση Early Booking). Οι εκπτώσεις δεν ισχύουν στην επιβάρυνση καυσίμων, στα έξοδα μεταφοράς κατοικιδίων και στα εκδρομικά πακέτα.

 50% έκπτωση παιδιών!
 
Tα παιδιά κάτω των 4 ετών πληρώνουν € 5,50 ναύλο ανά διαδρομή, εφόσον δεν καταλαμβάνουν κρεβάτι / κάθισμα αεροπορικού τύπου. Εάν καταλαμβάνουν κρεβάτι / κάθισμα αεροπορικού τύπου, πληρώνουν το 50% του επιλεγμένου ναύλου. Παιδιά από 4 - 12 ετών έχουν έκπτωση 50% στον επιλεγμένο ναύλο. Tα παιδιά που ταξιδεύουν σε καμπίνες πρέπει να συνοδεύονται από ενήλικο που πληρώνει τον αντίστοιχο πλήρη ναύλο

Όλες οι εκπτώσεις/προσφορές δεν συναθροίζονται και μόνο μία από αυτές (η μεγαλύτερη) ισχύει κάθε φορά. Οι εκπτώσεις δεν ισχύουν στην επιβάρυνση καυσίμων.

 10% έκπτωση στα εισιτήρια της Blue Star Ferries!
 
  • Ισχύει μόνο για δρομολόγια εντός Ελλάδας.
  • Ισχύει μόνο για εισιτήριο απλής μετάβασης
  • Ισχύει σε συνδυασμό με ένα ταξίδι της Superfast Ferries.
  • Ισχύει για επιβάτες και οχήματα (όλες οι κατηγορίες).
  • Τα εισιτήρια της Superfast Ferries, καθώς και της Blue Star Ferries πρέπει να εκδοθούν ταυτόχρονα.

 20% έκπτωση εφήβων - νέων!
 
Στους επιβάτες 13-25 ετών παρέχεται έκπτωση 20%.

Στους κατόχους κάρτας ISIC (International Student Identity Card) παρέχεται έκπτωση 20%.

 10% έκπτωση ενηλίκων άνω των 60!
 
Στους επιβάτες που έχουν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους, παρέχεται έκπτωση 10%.

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Γραμμή Ανκόνας
Στα πλαίσια αντιμετώπισης της συνεχούς αύξησης της τιμής των καυσίμων, η ANEK - SUPERFAST, εφαρμόζει επιβάρυνση καυσίμων €15.00 ανά διαδρομή, ανά επιβάτη (εκτός παιδιών έως 4 ετών) και ανά όχημα. Λόγω των συχνών μεταβολών της τιμής του πετρελαίου, η ANEK - SUPERFAST διατηρεί το δικαίωμα προσαρμογής της επιβάρυνσης καυσίμου, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο.

Γραμμή Μπάρι
Στα πλαίσια αντιμετώπισης της συνεχούς αύξησης της τιμής των καυσίμων, η SUPERFAST FERRIES, εφαρμόζει επιβάρυνση καυσίμων €5.00 ανά διαδρομή, ανά επιβάτη (εκτός παιδιών έως 4 ετών) και ανά όχημα. Λόγω των συχνών μεταβολών της τιμής του πετρελαίου, η SUPERFAST FERRIES διατηρεί το δικαίωμα προσαρμογής της επιβάρυνσης καυσίμου, όταν αυτό κριθεί αναγκαίο.
Λόγω της συνεχόμενης αυξομείωσης στην τιμή του πετρελαίου, η Superfast Ferries διατηρεί το δικαίωμα εφαρμογής ή προσαρμογής του επίναυλου καυσίμων σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Top