Προσφορς Hellenic Seaways

κπτωση 100%
  • Τα παιδι ως 5 ετν ταξιδεουν δωρεν σε λες τις θσεις εκτς απ τις καμπνες.

κπτωση 50%

  • Τα παιδι απ 5 ως 10 ετν ταξιδεουν με 50% κπτωση.
  • Οι πολτεκνες οικογνειες καθς και οι συνταξιοχοι ΝΑΤ και οι σζυγοι τους, ταξιδεουν με 50% κπτωση στην οικονομικ θση.

Φοιτητικ κπτωση

  • Οι φοιτητς ταξιδεουν με κπτωση απ 25% ως 30% ανλογα με τον προορισμ τους .
κπτωση 15% EARLY BOOKING

Οι επιβτες που προγραμματζουν κγκαιρα το ταξδι τους και αγορζουν τα εισιτρι τους ως και 15 ημρες πριν απ το ταξδι τους, απολαμβνουν κπτωση 15% που προσφρουμε με το νο πργραμμ μας EARLY BOOKING. Η προσφορ ισχει για περιορισμνο αριθμ θσεων και για τις ημρες Τρτη, Τετρτη και Πμπτη.

Η προσφορ δεν ισχει στα: Flyingcat 5/ 6-Flying Dolphins: Βλος/’γιος Κωνσταντνος-Αλννησος, Flyingcat 4: Ηρκλειο - Σαντορνη - ος - Προς - Μκονος, Εξπρς Σκιθος: Βλος - Αλννησος και στη γραμμ Σαρωνικο.

Εισιτριο πολλαπλν διαδρομν

Τρα η Hellenic Seaways σας δνει τη δυναττητα να κερδσετε ακμη μεγαλτερες εκπτσεις με τη να προσφορ μας του εισιτηρου πολλαπλν διαδρομν.

Τι εναι το εισιτριο πολλαπλν διαδρομν;
Το εισιτριο πολλαπλν διαδρομν εναι να πακτο ορισμνου αριθμο  εισιτηρων επιβατν με συγκεκριμνο λιμνι αναχρησης και επιστροφς το οποο πωλεται με κπτωση και ισχει αποκλειστικ για τη διαδρομ που αρχικ επιλγει ο επιβτης και συνδεται με την ατομικ ηλεκτρονικ κρτα πελτη του προγρμματος Bonus Miles της Hellenic Seaways μσω του οποου οι πελτες ανταμοβονται με δωρεν εισιτρια εφσον συμπληρσουν συνολικ 1000 μλια απ τα ταξδια που πραγματοποιον.

Τι κερδζετε με την προαγορ εισιτηρου πολλαπλν διαδρομν;
Με την αγορ των συγκεκριμνων πακτων εισιτηρων που προσφρουμε κερδζετε κπτωση απ 10% ως και 20% επι της ισχουσας τιμς του εισιτηρου απλς διαδρομς. Τα πακτα εισιτηρων πολλαπλν διαδρομν που προσφρουμε εναι τα εξς:
Πακτο  40 εισιτηρων  [20 εισιτρια Αναχρησης(Aller) και 20 εισιτρια επιστροφς(Retour) με κπτωση 20 % επι της ισχουσας τιμς του εισιτηρου απλς διαδρομς.]
Πακτο  20 εισιτηρων  [10 εισιτρια Αναχρησης(Aller) και 10 εισιτρια επιστροφς(Retour) με κπτωση 10 % επι της ισχουσας τιμς του εισιτηρου απλς διαδρομς.]
Τα παραπνω εισιτρια χρησιμοποιονται μνο για τις διαδρομς αναχρησης και επιστροφς οι οποες χουν επιλεγε απ τον επιβτη.

Πς θα προμηθευτετε το εισιτριο σας πολλαπλν διαδρομν;
Προκειμνου να κνουμε την προσφορ μας ακμη πιο αποδοτικ και λειτουργικ για τους επιβτες μας, χρησιμοποιομε να πλρως αυτοματοποιημνο ηλεκτρονικ σγχρονο σστημα κδοσης και διαχερισης των εισιτηρων πολλαπλν διαδρομν το οποο σχεδιστηκε αποκλειστικ απ την εταιρεα μας ειδικ για τους πελτες μας.
· Για την αγορ των εισιτηρων πολλαπλν διαδρομν πρπει να απευθυνθετε στα κεντρικ γραφεα της Hellenic Seaways ’στιγγος 6, Πλατεα Καρασκκη,  Πειραις τηλ.  210 41 99 100.
· Με την αγορ ενς εκ των δο εκπτωτικν πακτων εισιτηρων πολλαπλν διαδρομν παραλαμβνετε την ατομικ σας κρτα μλους του Loyalty Club της Hellenic Seaways με την οποα αυτομτως εντσσεσθε και στο πργραμμα Bonus Miles στε με την συμπλρωση ταξιδων 1000 μιλων να απολαμβνετε επιπλον κπτωση 10% επι του Συνολικο Ναλου των εισιτηρων σας.

Πς θα ταξιδεετε κνοντας χρση του εκπτωτικο πακτου εισιτηρων πολλαπλν διαδρομν;
· Βμα 1: Για την κδοση εκπτωτικν εισιτηρων πολλαπλν διαδρομν πρπει να επιδεικνετε την ατομικ σας κρτα Bonus Miles (Τα σημεα κδοσης των εισιτηρων εναι τα κεντρικ γραφεα της  Hellenic Seaways ’στιγγος 6, Πλατεα Καρασκκη 185 31  Πειραις και τα κεντρικ Λιμενικ πρακτορεα). Σημεισατε τι πρπει απαραιττως να κνετε κρτηση θσης για το δρομολγιο που επιθυμετε. Επσης εναι σημαντικ να σας αναφρουμε τι η διαδρομ που θα επιλξετε πρπει να εναι δια με τη διαδρομ του εκπτωτικο πακτου εισιτηρων πολλαπλν διαδρομν που χετε δη αγορσει, στε να ισχσει η κπτωση.
· Βμα 2 :  Η επιββασ σας στο πλοο γνεται μνο με το σχετικ εισιτριο που θα χετε παραλβει.

Πως θα ενημερνεστε για τον αριθμ των υπολοπων εκπτωτικν  εισιτηρων σας;
Απ το τηλεφωνικ κντρο της εταιρεας μας  (210 41 99 100), απ τα κεντρικ γραφεα της  Hellenic Seaways ’στιγγος 6, Πλατεα Καρασκκη, 185 31, Πειραις και απ τα κεντρικ Λιμενικ πρακτορεα.

κπτωση 30% στα μικρܔ IX

Στα μικρܔ αυτοκνητα (μκους μχρι 3,70m) η εταιρεα μας παρχει κπτωση 30%. Η συγκεκριμνη προσφορ ισχει σε λες τις γραμμς εκτς απ τα νησι του Σαρωνικο.

’τοκες δσεις με χρση πιστωτικς κρτας

Για αγορς εισητηρων παρχονται 4* 6** τοκες δσεις με χρση των πιστωτικν καρτν VISA, MASTERCARD DINERS.

* ’γορς εισητηρων αξας νω των 300.

** ’γορς εισητηρων αξας νω των 500