Προσφορς ANEK 2012

Προσφορς Εξωτερικο

CAMPING ΕΝ ΠΛΩ
Η υπηρεσα Camping εν πλω εναι διαθσιμη απ 1 Απριλου ως 31 Οκτωβρου και σας παρχει τη δυναττητα διαμονς στο τροχσπιτ σας, σε ειδικ διαμορφωμνους χρους με διαθσιμα λουτρ, ντους και δωρεν παροχ ρεματος 220 Volt. Επιπλον χετε πρσβαση σε λους τους κοινχρηστους χρους του πλοου πως μπαρ, εστιατρια, καταστματα κλπ. λα αυτ πληρνοντας μνο το εισιτριο καταστρματος (DECK) και του αντστοιχου οχματος.
* Η υπηρεσα ισχει για τα πλοα που παρχουν τη δυναττητα Camping εν πλω.
Η υπηρεσα ισχει κατπιν διαθεσιμτητας.

30% κπτωση στους ναλους επιστροφς
Ισχει για τους επιβτες και τα οχματ τους, λων των κατηγοριν, μνο με ταυτχρονη κδοση εισιτηρων μετβασης και επιστροφς.

CAMPER SPECIAL
H υπηρεσα Camping Special εναι διαθσιμη απ 1/1 ως 31/3 και απ 1/11 ως 31/12. Σας δνει την δυναττητα να ταξιδψετε με το χημ σας κατηγορας 3 ως 5 σε συγκεκριμνο χρο στθμευσης στο πλοο που σας παρχει 220 Volt ρεματος δωρεν. Με το εισιτριο του οχματς σας και εισιτριο επιβατν κατηγορας DECK (οικονομικ), απολαμβνετε δωρεν την νεση μας εσωτερικς καμπνας. λοι οι κοινχρηστοι χροι του πλοου βρσκονται στη διθεσ σας.
* Η προσφορ ισχει κατπιν διαθεσιμτητας.
Μετ την αναχρηση του πλοου, απαγορεεται η πρσβαση στο γκαρζ.

Δωρεν πρωιν - Καμπνα LUX
Προσφρεται δωρεν πρωιν στους επιβτες που ταξιδεουν σε καμπνα LUX. Σερβρεται στα εστιατρια a la carte self service.

ροι Early Booking
* Τα εισιτρια με κπτωση EARLY BOOKING που χουν εκδοθε, μπορον να αλλξουν ημερομηνα αναχρησης (πληρνοντας τη διαφορ ναλου σμφωνα με τις τιμς που ισχουν σε κθε αναχρηση) αλλ δεν μπορον να ακυρωθον.
Τα δια ισχουν και για τα εισιτρια ανοικτς ημερομηνας.
Ισχει για τις τιμς οι οποες αναφρονται στο επσημο φυλλδιο της εταιρας.
Η κπτωση εναι αθροιστικ με οποιαδποτε λλη κπτωση προσφορ.
Η κπτωση EARLY BOOKING ισχει για περιορισμνη διαθεσιμτητα


ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

20% Αεροπορικ Καθσματα (ATS) & Οικονομικ Θση (DTS)
Η κπτωση ισχει για 4 περισστερους επιβτες που ταξιδεουν με τον διο κωδικ κρτησης σε καθσματα αεροπορικο τπου (ATS) κατστρωμα. Η κπτωση ισχει μνο για τους ενλικες και το αυτοκνητ τους (κατηγορας 1 2) για λο το χρνο.
* Η κπτωση ισχει κατπιν διαθεσιμτητας.
Δεν ισχει για κρατσεις Camping εν πλω και Camper Special.

10% κπτωση για οικογνειες και παρες
Η κπτωση ισχει για τριμελες τετραμελες οικογνειες/παρες που ταξιδεουν στον διο κωδικ κρτησης στις κατηγορες θσεων Α3-ΑΒ3 Α4-ΑΒ4 καθς και για το Ι.Χ. αυτοκνητ τους (κατηγορας 1 2).
* Η κπτωση ισχει κατπιν διαθεσιμτητας.

ΝΕΟΙ ΕΩΣ 25 ΕΤΩΝ

Χορηγεται 20% κπτωση σε λες τις θσεις για επιβτες μεταξ 13 και 25 ετν.
* Η κπτωση ισχει κατπιν διαθεσιμτητας.

EΠΙΒΑΤΕΣ 60 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ

Οι επιβτες ηλικας 60 ετν και νω δικαιονται 10% κπτωση σε λες τις θσεις επιβατν.
* H προσφορ ισχει κατπιν διαθεσιμτητας.

Παιδι κτω των 4 ετν ταξιδεουν δωρεν
- Xωρς δικαωμα κλνης.
- Παιδι ως 4 ετν με δικαωμα κλνης, χουν κπτωση 50%.
- Τα παιδι που ταξιδεουν σε καμπνα, πρπει να συνοδεονται απ ναν ενλικα με πλρη ναλο.

Παιδι απ 4 ως 12 ετν χουν κπτωση 50%
- Τα παιδι που ταξιδεουν σε καμπνα, πρπει να συνοδεονται απ ναν ενλικα με πλρη ναλο.


ΠΑΙΔΙΑ

Παιδι κτω των 4 ετν

Παιδι κτω των 4 ετν ταξιδεουν ΔΩΡΕΑΝ, χωρς δικαωμα αεροπορικο καθσματος (ATS) κλνης σε καμπνα.
Παιδι κτω των 4 ετν που καταλαμβνουν αεροπορικ κθισμα (ATS) κλνη σε καμπνα πληρνουν το 50% του επιλεγμνου ναλου.

Παιδι απ 4 ως 12 ετν
Παιδι απ 4 ως 12 ετν χορηγεται κπτωση 50% σε λες τις κατηγορες θσεων.

* Τα παιδι που ταξιδεουν σε καμπνα πρπει να συνοδεονται απ ενλικα.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Γραμμς Εσωτερικο

Χορηγεται 10% κπτωση στους ναλους, επιβατν και οχημτων (λων των κατηγοριν), δρομολογων εσωτερικο της ΑΝΕΚ LINES και ANEK-SUPERFAST. Τα εισιτρια εσωτερικο πρπει να εκδδονται ταυτχρονα με τα εισιτρια διεθνν γραμμν της ΑΝΕΚ LINES.
* Η κπτωση ισχει κατπιν διαθεσιμτητας.
Η κπτωση δεν εναι εναι αθροιστικ με την κπτωση επιστροφς εσωτερικο με λλες εκπτσεις δρομολογων εσωτερικο.

Top