Το Γραφείο μας

Είναι το κεντρικό πρακτορείο της Hellenic Seaways για την Πάτρα και την Δυτική Ελλάδα.
Εκδίδει εισιτήρια για όλες τις κύριες Ναυτιλιακές εταιρείες στο εσωτερικό και από/πρός Ιταλία.